Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LOMTJÄRN, 17VTM80 601 4a Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-29 Stoppdatum 2016-07-29
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 3866
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: