Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Vallälven, 17VTM83 514 19 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-31 Stoppdatum 2016-07-31
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 3907
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: