Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKTJÄRNEN, 17VTM83 521 1c Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-31 Stoppdatum 2016-07-31
Mängd (ton): 10,19 Kostnad totalt: 13464
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: