Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kopparebäcken, 17VTM84 221 204 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-27 Stoppdatum 2016-08-27
Mängd (ton): 2,75 Kostnad totalt: 3825
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: