Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Risån, 17VTM84 301 280 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-19 Stoppdatum 2016-08-19
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 6816
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: