Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA RUDTJÄRN, 660608 129890 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-23 Stoppdatum 2016-08-23
Mängd (ton): 7,85 Kostnad totalt: 12764
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: