Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRÄNSJÖN, 660751 130812 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-21 Stoppdatum 2016-08-21
Mängd (ton): 8,67 Kostnad totalt: 11436
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: