Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTNET, 662085 128769 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-27 Stoppdatum 2016-08-27
Mängd (ton): 29,58 Kostnad totalt: 48097
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: