Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DAMMTJÄRNET, 662783 128900 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-24 Stoppdatum 2016-10-24
Mängd (ton): 42,69 Kostnad totalt: 37525
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: