Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORFLYET, 663171 136195 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-30 Stoppdatum 2016-07-30
Mängd (ton): 11,73 Kostnad totalt: 15120
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: