Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FÅGELTJÄRNET, 663400 133024 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-23 Stoppdatum 2016-08-23
Mängd (ton): 16,93 Kostnad totalt: 22331
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: