Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillsjön, 664309 138600 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-28 Stoppdatum 2016-07-28
Mängd (ton): 30,60 Kostnad totalt: 38158
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: