Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRTJÄRNEN, 664877 136135 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-30 Stoppdatum 2016-07-30
Mängd (ton): 10,71 Kostnad totalt: 13805
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: