Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MJÖTJÄRN, 666059 134467 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-17 Stoppdatum 2016-08-17
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 6316
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: