Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KOCKTJÄRNEN, 666096 140021 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-29 Stoppdatum 2016-07-29
Mängd (ton): 10,71 Kostnad totalt: 13355
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: