Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENTJÄRNARNA, 666555 133393 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-15 Stoppdatum 2016-08-15
Mängd (ton): 11,02 Kostnad totalt: 14205
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: