Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SPRAKTJÄRN, 666631 135512 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-01 Stoppdatum 2016-08-01
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 3944
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: