Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FISKLÖSEN, 666638 132794 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-13 Stoppdatum 2016-08-13
Mängd (ton): 3,88 Kostnad totalt: 5001
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: