Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRNEN, 668008 133080 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-18 Stoppdatum 2016-08-18
Mängd (ton): 2,35 Kostnad totalt: 2959
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: