Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA ABBORRTJÄRNEN, 668114 133963 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-29 Stoppdatum 2016-08-29
Mängd (ton): 10,71 Kostnad totalt: 13484
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: