Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PÄLLTJÄRNEN, 668730 136430 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-03 Stoppdatum 2016-08-03
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2419
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: