Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORDSJÖN, 668949 137695 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-01 Stoppdatum 2016-08-02
Mängd (ton): 110,20 Kostnad totalt: 79234
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: