Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lill-Våmtjärnen, 669309 131865 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-19 Stoppdatum 2016-08-19
Mängd (ton): 2,86 Kostnad totalt: 3601
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: