Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GUBBTJÄRNEN, 670908 133406 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-16 Stoppdatum 2016-08-16
Mängd (ton): 4,79 Kostnad totalt: 6031
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: