Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖJESJÖN, 671058 134057 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-12 Stoppdatum 2016-09-12
Mängd (ton): 7,99 Kostnad totalt: 6552
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: