Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: S ABBORRTJÄRNEN, 673145 135738 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-07 Stoppdatum 2016-08-07
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 3853
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: