Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÅSTJÄRNET, 673262 132635 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-12 Stoppdatum 2016-08-12
Mängd (ton): 4,79 Kostnad totalt: 6031
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: