Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RANGKALVEN, 675015 131949 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-11 Stoppdatum 2016-08-11
Mängd (ton): 4,59 Kostnad totalt: 5779
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: