Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ensjön, 15 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-24 Stoppdatum 2016-10-24
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 7026
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: