Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Fjällingstjärnen, 8 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-20 Stoppdatum 2016-10-20
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 2367
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,8
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: