Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sjölundasjön, 653993 147229 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-05-16 Stoppdatum 2017-05-16
Mängd (ton): 4,89 Kostnad totalt: 7657
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: