Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gettjärn, 656430 143487 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-05-19 Stoppdatum 2017-05-19
Mängd (ton): 4,28 Kostnad totalt: 6568
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: