Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Jällsjön, 635860 132232 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-03 Stoppdatum 2017-11-03
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1785
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: