Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BB.37, 13VÅTM101000Boarp37 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-25 Stoppdatum 2017-10-25
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 6864
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: