Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SL.34, 13VÅTM102000Sliss34 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-29 Stoppdatum 2017-10-29
Mängd (ton): 5,81 Kostnad totalt: 10023
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: