Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gransjön, 632830 135914 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-28 Stoppdatum 2017-10-28
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 10506
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: