Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.27, 13VÅTM98000Kroksj27 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-08 Stoppdatum 2017-04-09
Mängd (ton): 20,44 Kostnad totalt: 32128
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: