Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.31, 13VÅTM98000Kroksj31 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-09 Stoppdatum 2017-04-09
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3207
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: