Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.sva.11, 13VÅTM99000Svarta11 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-26 Stoppdatum 2017-10-26
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1710
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: