Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N Smedsjön , 12SkrImmMO05 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-12-22 Stoppdatum 2017-12-22
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 5000
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: