Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: INNER-GRANTRÄSKET , 709189-165804 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-18 Stoppdatum 2017-09-18
Mängd (ton): 9,54 Kostnad totalt: 15598
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: