Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNG-VISKASJÖN , 710331-164152 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-17 Stoppdatum 2017-09-17
Mängd (ton): 5,40 Kostnad totalt: 8839
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: