Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401levar009vm , 2401levar009vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-23 Stoppdatum 2017-09-23
Mängd (ton): 3,28 Kostnad totalt: 7037
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: