Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401risäng021vm , 2401risäng021vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-19 Stoppdatum 2017-09-19
Mängd (ton): 12,15 Kostnad totalt: 26016
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: