Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401rund050vm , 2401rund050vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-19 Stoppdatum 2017-09-19
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 6611
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: