Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401tvärå061vm , 2401tvärå061vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-21 Stoppdatum 2017-09-21
Mängd (ton): 2,09 Kostnad totalt: 4478
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: