Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401örab001vm , 2401örab001vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-23 Stoppdatum 2017-09-23
Mängd (ton): 15,93 Kostnad totalt: 34119
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: