Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HARTSJÖN , 710231-174375 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-26 Stoppdatum 2017-09-26
Mängd (ton): 7,95 Kostnad totalt: 14254
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: