Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRYSSJÖN , 714078-173836 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-05 Stoppdatum 2017-10-05
Mängd (ton): 23,85 Kostnad totalt: 42763
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: