Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482tvär063vm , 2482tvär063vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-09 Stoppdatum 2017-10-09
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 6965
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: